שיעור כללי
 


שיעור כללי 3- ידו של אדם ככרמלית (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 

שיעור כללי 4- ידו של אדם כד´ על ד´ (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)

שיעור כללי 5- רשות היחיד (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)

שיעור כללי- חזקת הבתים (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 

כופין על מידת סדום- שיעור כללי (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
היכן עובר הגבול בין הנורמה התקינה של "שלי שלי - שלך שלך", לבין "כופין על מידת סדום? הגבול עובר בין שלושת הבבות: דרך השער הראשון הוא נידון מצד הנהנה והחסרון, מצד השער אמצעי הוא נבחן בסוגיית "בר מיצרא" ובבבא בתרא הוא אינטגראלי ומחויב כחלק מתפיסת השותפות.

כל שיחלק ושמו עליו- שיעור כללי (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
אופני חלוקת השותפים בקרקעות מצביעה על הבדל בין א"י לבבל. מלבד הבדל טיב הקרקע בין א"י לבבל מתגלה הבדלי גישה בין החכמה הישראלית לבבלית לקרקע ולשותפות, כך שבא"י הקרקע נערכת ע"פ שמה ומהותה, ובבל לפי כדאיות השימוש בה. מתוך כך מופיעה מעלת הנביאות של חכמים היודעת לכוון לדעת עליון.

כל שיחלק ושמו עליו- שיעור כללי (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
אופני חלוקת השותפים בקרקעות מצביעה על הבדל בין א"י לבבל. מלבד הבדל טיב הקרקע בין א"י לבבל מתגלה הבדלי גישה בין החכמה הישראלית לבבלית לקרקע ולשותפות, כך שבא"י הקרקע נערכת ע"פ שמה ומהותה, ובבל לפי כדאיות השימוש בה. מתוך כך מופיעה מעלת הנביאות של חכמים היודעת לכוון לדעת עליון.

כל שיחלק ושמו עליו- שיעור כללי (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
אופני חלוקת השותפים בקרקעות מצביעה על הבדל בין א"י לבבל. מלבד הבדל טיב הקרקע בין א"י לבבל מתגלה הבדלי גישה בין החכמה הישראלית לבבלית לקרקע ולשותפות, כך שבא"י הקרקע נערכת ע"פ שמה ומהותה, ובבל לפי כדאיות השימוש בה. מתוך כך מופיעה מעלת הנביאות של חכמים היודעת לכוון לדעת עליון.

שיעור כללי- נשים ונרות חנוכה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
עיון מחודש בסוגיית מעמד האישה לאור הלכות חנוכה

<--העמוד הקודם העמוד הבא-->


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים