פורים
 

הגורל נתפס כמשהו מקרי וחסר השגחה, אולם לפעמים הוא דווקא הזדמנות לראות את החלטת הקב"ה. הקב"ה מתגלה במקרים, ובגורלות, אך צריך לדעת מתי ואיך להשתמש בהכרעה זו.

שיעור כללי - ארבע פרשות (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
ארבעת הפרשות עומדות, לכאורה, כל אחת לעצמה, ולא כרצף. בשביל לראות את הרצף צריך דווקא להתבונן היטב בכל פרט לעצמו, בכל פרשה בפני עצמה, אז לראות את הקשר ביניהם, ושוב לראות בכל פרשה את החלק שלה ברצף.

פורים - קו האמצע (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
עמלק מבטאים את הספק, וכאילו מכריחים אותנו להכריע. אבל הציונות הדתית מקדשת את הספק לא כספק אלא כהכרעה - גם וגם.

חייב איניש לבסומי (הרב אלי אלטשולר) 
עיון בדעות השונות לגבי חיוב מצוות השתייה בפורים. הדעות הרואות בהשתכרות מצווה מתמודדות עם השאלה איך משתכרים ולא מגיעים לידי הוללות, ע"י ההבנה שלא כל אחד בכל מצב צריך להשתכר.

שיכרות בפורים (הרב דוד וינר) 
מדוע יש עניין לשתות עד כדי שכרות בפורים? הרי בד"כ אנו רואים את השכרות כשלילית, ואכן יש דעות בראשונים שמתנגדות לשיכרות גם בפורים. אנו משתכרים (לפי הדעות שלא מתנגדות) כדי לרומם את המאכל והמשתה.

שיחת מוסר - דמויות המגילה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
בסיפור המגילה אנו רואים שתי צורות של התמודדות בהן אנו צריכים להשתמש בחיינו הלאומיים והפרטיים: ישנה התמודדות חסרת פשרות, וישנה התמודדות של "הסתר" האידיאולוגיה על-מנת להחדיר אותה.

ארור המן וברוך מרדכי (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
לאורך השנה אנו נלחמים ברוע, בעמלקיות. אולם בפורים העניין הוא להגיע למצב בו גם העמלק, הרע, הוא מלא טוב. ולכן שותים, עד שמגיעים לשורש הכי עמוק בו אין הבדל בין "ארור המן" ל-"ברוך מרדכי"

הדור קיבלוה בימי אחשורוש (הרב שרון אהרנרייך) 
פורים הינו החג היחיד בו נלחמו ישראל על עצם החיים, ולכן הוא מבטא את הבחינה של ישראל קודמים לתורה, וע"כ דווקא בתקופת אחשוורוש, חזרו ישראל וקבלו מעצמם את התורה

<--העמוד הקודם


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים