חודש כסליו וחוש השינה
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

ע"פ הספרים הקדושים, החוש של חודש כסלו הוא השינה. התבוננות במשמעות השינה תגלה כיצד ניתן בשינה להעמיק את גילוי הכוחות הגופניים, כמו גם להופיע ולמשוך כוחות רוחניים עליונים (מאמר וקישור לצפיה).

החוש של חודש כסלו ע"פ ספר יצירה, הוא - חוש השינה. ננסה להעמיק בכמה תובנות לגבי השינה ושייכותה לחודש שלנו - חודש כסלו. חודש כסלו קשור לשינה מעצם טבעו. הלילות מתארכים, החושך שולט, ולא נברא הלילה אלא לשינה. אך טבעי הוא שננסה בחודש כסלו להפיק את המירב מחוש השינה. בהבנה הפשוטה, השינה היא אמצעי להשיב את כוחות הנפש שאבדנו תוך כדי עמלנו. כדברי רבותינו במדרש - "מתוך שאדם ישן קימעא הוא עומד ויגע בתורה הרבה". אולם לשינה יש גם ערך עצמי. בלשון ספר יצירה השינה היא חוש. בשינה יש הזדמנות לחוש את מה שמעבר למציאות המושכלת הערנית והשקולה, מעבר לתפיסה המדעית האחוזה בשלשלת של סיבה ותוצאה נוקשים. השינה היא אחד משישים ממיתה (האות של חודש כסלו היא ס' – שישים, בסוד שישים גיבורים סביב מיטתו של שלמה), אך דרך החלום - גם אחד משישים בנבואה. (י"ב החושים כנגד י"ב אבני החושן. האבן של כסלו – אחלמה – אבן החלומות). אין להתפלא איך פעולה אחת קשורה למיתה ולנבואה כאחד, שהלא בשינה הגוף והנשמה נפרדים: בגוף שולט המוות, ולנשמה, כשהיא משתחררת מהגוף, ניתן רשות לראות מה שלא אפשר לראות בעודה בערנות בגוף, כמו מדרגת הנביאים (למעט משה) שהיו מתנבאים בחלום. חודש כסלו הוא חודש של הלוחמים, של המכבים. צבא קטן ואמיץ של מעטים המנצח רבים. כיצד קורה הדבר? עיקר המלחמה היא בחזון שעליו נלחמים. החזון הוא החלום, ומי שיחלום ינצח. צבא גדול ומסורבל שאין לו חלום מלבד הרצון להשתלטות לא יוכל לנצח צבא חדור מוטיבציה, היודע היטב איזה חלום הוא רוצה להגשים. המכבים חלמו לטהר את המקדש ולכן נצחו, וכך גם צבא ההגנה שלנו ינצח ככל שידע מה החלום שלו. פרשות השבוע שקוראים בחנוכה עוסקות גם הן סביב החלומות של יעקב ובנו יוסף, וההשלכות העצומות שבאו בעקבותיהם. אם כן צריך ללכת קצת לישון כדי להשתחרר מהרציונליות ולקרוא דרור לחלומות שלנו. חידוש נוסף של המיתה קשור דווקא לגוף. כמו שהנשמה בלילה פורצת את גבולות ההגיון ומדבקת בשורשה, כך גם הגוף נאזר בגבורה בלילה. במצב של ערנות, כל עוד הגוף קשור בנשמה, לא מתגלה עצמיותו של הגוף אלא כמבצע את רצון השכל (לפחות ברמה האידיאלית). רק בשינה האדם כביכול נחשף אל הגוף שלו באופן עצמאי. אם ניזכר שהגוף שלנו הוא צלם אלוהים, נדע להעריך את החוויה הגופנית המתמלאת בשעת השינה. כמובן, זאת בתנאי שהייתה לכך הכנה הולמת, אז השינה היא מתוקנת, ושחרור הגוף מגלה את צלם האלוהים שבו. ההלכה הראשונה בשולחן ערוך היא "יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת הבורא". מספרים על אדם אחד שהיה עצל גדול, ושאל את הרב שלו מדוע הוא לא מצליח לעמוד בבקר ולהתגבר כארי לעבודת קונו. השיב לו הרב: מי שהולך לישון כמו חמור (אחרי יום שכולו חומריות, בלי קריאת שמע על המיטה וכדו') לא יוכל לקום כמו ארי. בלילה, איפוא, גם הגוף האלוהי נאזר בגבורת עולמים. זהו הסוד השני של המכבים - האומץ, התעוזה. אכן רוב הקרבות של המכבים היו כבשינה – בשעת הלילה המשלב את החזון עם אסטרטגיה ועם תעוזה. שינה מלשון ישנו (ישן מזכיר גם יש+אין, שינה בגימטריה = 365 כנגד ימות השנה). הכוחות הקיומיים שכוחם טבוע בסגולה הגופנית היהודית, כוחות שהם מעבר לשכל המעורר את הגוף רק באופן מוגבל - כוחות קיומיים אין לשער את יכולתם. אנו נצבים בפני תקופה לא פשוטה מבחינה צבאית ומדינית, אבל אנו מאמינים שמעטים עם חזון וגבורה בכוחם להאיר הרבה מן החושך. הבו אור!

 לצפיה בשעור 

http://www.youtube.com/watch?v=fqVnAuyz9fs

 

 


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים