הסביבון
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

משחק הסביבון, על אותיותיו ורמזיו, מקבל משמעות רוחנית מעמיקה, ומנחה אותנו כיצד להגשים את החזון והאידיאל אל תוך המציאות הממשית.

אחד מסימני ההיכר של חג חנוכה הוא משחק הילדים, הסביבון. ננסה להתבונן מעט במשמעויות אותן ניתן לגזור מצורתו ומבנהו של משחק זה. צורתו הפשוטה להפליא היא כדוגמת חיינו: ארבע צדדים שיכולים לשמש משל גם לארבע מימדים. מעליהם קו אחד הבא מלמעלה ומסובבם, ובתחתית פירמידה הפוכה המנקזת את ארבע הפאות לנקודה אחת – היא נקודת חיינו, שכל פעם מראה פן אחר מאופני חיינו. על ארבע הפאות נכתב: "נס גדול היה פה", משפט אשר כפי שנראה מבטא את צדדי חיינו. חנוכה הוא חג החינוך - נצחון הרוח היהודי על היווניות. להאיר את החושך ולמלא את חיינו בתוכן אלוהי, במשמעות פנימית - והם שיעצבו את אורח חיינו, הנהגתנו ומעשה ידינו. הקו שיורד מלמעלה לסובב את ארבע הפאות הוא התורה, החכמה העליונה. ההגות בתורה וההתחכמות בה מסובבת ומגלגלת לטובה את משובותינו. ניתן לדרוש את ארבע הפאות כארבע מימדים המקיפים את אישיותינו. כל ישות בעולם נמצאת: במקום, בזמן, בגוף, ובמשמעות. כלומר, כל ישות או בריה יש לה (מלמעלה למטה) משמעות המתגלה במציאותה (גופה, גודלה) ומתקיימת בתוך הויה זמנית ומרחב נתון. ובהתאמה: נס – מתאר את האידאולוגיה שבאה למעלה מעולם הטבע. (ואין צורך לתפוס דבר על טבעי כקוסמות או מאגיה, אלא הנס הוא ההגבהה שלמעלה מהטבע, הוא הרעיון והאידאולוגיה שמנחה את הטבע להיכן עליה לצעוד). גדול - הוא עצם ישותו של הנברא (גודלו כעין ה"מאסה" שלו) היה - מתאר את ההווית הזמן שבו פועלים ונפעלים. פה - המרחב המקומי. ("סביבת העבודה") לכל אחד מהמימדים של מציאותנו אפשר להמשיך אורות של חנוכה, גבורה וטהרה. נציע הקבלות שיכולים לעורר להמשך אמונה ויצירתיות אלוהי-ת. ובכן, הראשית היא העמוד העילי של הסביבון והוא הקשר העליון עם הקב"ה דרך לימוד התורה, הקביעות, העמקה והתאמתה אל הנפש. לימוד התורה הוא הטעינה "להכניס את התקע לשקע" ולהתמלא בדעת ה' שמכוחה ומתוכנה אפשר לנוע ולבא לידי מעשה במפעלנו. הנס – כאמור הוא רענון ערכנו האידאולוגי. עוד לפני שנדבר בדרכי ההגשמה, צריך "במשחקנו" לתת לסביבון שלנו לפול על הנס, ולרענן בשיח חברים את העניין האידאולוגי. ע"י בחירת אידאולוגיה אישית דיבור עליה, אפילו כתיבה שלה, לחפש אישים נוספים הקרובים לנושא, למצוא שותפים אידאולוגים. בקצרה, להכניס אומר ערכי לתוך שיחת חיינו האישית המשפחתית והקהילתית. להקדיש זמן למחשבה על רצונותינו (חלומותינו, מלבד צרכינו הכלכליים). אנו יודעים היטב ששגרת החיים הלחוצה והדוחקת לא מיטבה עם "התפיסה החזונית". קשה מאוד לקבוע מקום ולמצוא זמן, לשגות ברעיונות ואידאות – לכן צריך לתת לסביבון שלנו (התורה שבא מלמעלה) לעשות את ה"נס" הזה ולחדש ימינו, ולהעניק לעצמנו את החרות המחשבתית לטפס מעל קשיי היום ולהצביע על המחר שהיינו רוצים להיות חלק ממנו ולהובילו. גדול - כמו "תלמוד גדול המביא לידי מעשה" כך הנס הגדול מביא לידי הגשמה טבעית. כאמור, הנס הוא עצם העיסוק מחדש ברצון וברעיון שיכול להשיב את שאר הרוח אל מצעדנו. הפאה השניה היא להמשיך את הנס אל עצמנו ולגלות שאני נעשה יותר גדול. שכלול העניין האלוהי בתוך מסכת חיינו מעשיר ומגדיל את זהותנו. וכל המסייע לגדילה הזו של ההכרות המחודשת עם עצמנו הרוחני. (ואני תפילה שגם כשנמצאים כבר במעבי החיים "האמיתיים" ורדופים במשימות ובצרכים, עדיין המילה רוחני אינה מעוררת דחיה אלא כמיהה והשראה) אכן יש לנו "כלים" שיכולים לבא לעזרנו בחפשנו איך להמשיך את ה"נס" (הרצון האידאי) ולהגדיל את אישיותנו: רענון התפילה, עבודה שבלב, כוונה, רגש, עבודה על המידות. גם כאשר נמצאים מחוץ לתום והחממה הישיבתית, כעת שאנו במפגש מלא ובחשיפה פתוחה נוכח העולם ואתגריו - נאמין שנמצא את הכחות שינבעו מהמיית לבנו וילפפו את נסיונותינו ואתגרינו בגבורה ובטהרה. מאמץ קטן, טיפת אומץ, ימציאו את הכד הקטן שלנו שידליק את מנורת חינוכנו והתווית דרך נאמנה לצאצאנו. (בהווה או בעתיד) היה - מהנס המסמל את הרצון ממשיכים כוחות אל הגדילה האישית הרוחנית בבחינת גדול כנ"ל ומשם, מהנס המוגדל אל הויית הזמן – שגרת ימינו. במימד הזה נכון יהיה להתרחב מהנקודה הרוחנית האישית אל עבר המעגל המשפחתי (כל אחד בעניינו: בת הזוג הנמצאת או זו שבדרך, הילדים). השקעה באוריינטציה הזוגית והמשפחתית. "נר איש וביתו". אותו הרצון העליון והשפעתו על הרוחניות מוצאת את דרכה של התקשורת האישית המעודנת, אל שולחן השבת המתארך והמתורבת, בריח טוב, בזמר באהבה ובקדושה. נסיעה במסילת הזמן תוך שהיא מגלמת ומאפשרת את יחסינו הערכיים לנפשות האהובות החוסות בצילנו ואנו חבוקים בהם ואיתם באים בימים להוות את עתידנו בגורל אמונתנו. פה – ממש כאן בסביבה, עשייה והשפעה לזולתנו לסביבתנו. כל אחד וה"פה" שלו. אפשר לעשות את זה. "התלמוד הגדול מביא לידי מעשה" - מתוך תלמוד (העמוד העילי במשל הסביבון כנ"ל) בא "הנס" שהוא החזון , לאורו נעשה ה"גדול" שהוא העצמה האישית בתחום הרוחני, משם הראשונה להיות מוארת היא המשפחה הקרובה, אהבתה, חינוכה, תרבותה – תכונת ימיה. ומהאדרת משפחתנו זולגת ההשפעה אל זולתנו הקהילתית. להביט סביב אל השכנים אל הקהילה אל החלשים בגוף ובנפש ולהביא את הצדק החברתי, את האור היהודי, להפיץ כל אחד בדרכו ניצנים של פריחה גאולתית שתכסה במהרה עוד ועוד סביבות של נאמנים שצמחו בבית חינוך תורניים לאומיים ומסובבים בסביבונם את הסבב הבא בגאולה הישראלית. אני מאמין בכל לב שכל אחד ממש יכול לסובב בסביבונו אור טוב חדש לו למשפחתו ולזולתו.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים