הקשת- מזלו של חודש כסליו
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

הקשת – מזלו של חודש כסלו, היא תופעת טבע, כמו גם כלי נשק וצורה גיאומטרית. התבוננות במימדים השונים של הקשת יבררו את הדרך לחרוג מהמציאות הגשמית הסגורה, ולגלות את גווניה השונים.

מזלו של חודש כסלו היא הקשת. בחודש כסלו מתראים גרמי השמים בצורת הקשת ומכאן מזלו, אשר כידוע, ככל שאר המזלות, מקורו בספר יצירה. מה ניתן ללמוד מהקשת על אופיו ו"מזלו" של החודש? את הקשת נוכל למצוא בשתי הופעות עיקריות: בטבע ובהיסטוריה. בטבע מתראה הקשת כתופעה של גל אורות מרהיב עקב מפגש של קרני השמש ברסיסי המים. זאת הקשת משמשת אות ברית בין ה' ובין הארץ אחר המבול – "והייתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם...". הרואה את הקשת צריך לברך: "..זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו..". חכמים אף דרשו, "את קשתי נתתי בענן" – קשותי, דבר שהוא מוקש לי. ומכאן שאסור להתבונן בקשת ולהראותה לחברו. ננסה להבין בעומק מה יש בה בקשת ההופך אותה למוקש לה' יתברך. הקשת השניה היא קשת הלוחמים. בעבר היו לוחמים יעודיים שנקראו קשתים, ובימים עברו קרבות היו מוכרעים ע"י הקשתים. אצלנו נודע שבט בנימין כשבט הקשתים, כפי שמוכח בכמה מקומות בתנ"ך. בני בנימין היו קולעים אל השערה ולא היו מחטיאים. אגב, שבט בנימין הם אנשי חודש כסלו, כפי הידוע (מספר יצירה כנ"ל) ששנים עשר השבטים כנגד י"ב חודשים. נעמיק גם בקשת הצבאית ובהקשרה לחודש כסלו. לקשת כמו כל דבר יש חומר וצורה. את ה"חומר" של הקשת נחפש בקשת הטבעית, ואת "הצורה" נבקש באופן שבו עשתה הקשת שימוש בידי אדם – הקשת ככלי (מלחמה, אבל בהחלט אפשרי בה שימוש נוסף ככלי נגינה ועוד). ובכן מהו החומר של הקשת הטבעית? אורות, שלל האורות הנראים. הקשת מורכבת מכל הספקטרום הנראה, אולם נהוג לחלק את הקשת לשבע צבעים יסודיים מהאדום עד הכחול- סגול. היוונים חשבו להביך את התורניים המאמינים בתורה ובאותותיה, בכך שהקשת האמורה בתורה כאות אלוהית, אינה כי אם תופעת טבע פשוטה שאפשר ל"ברוא" אותה במעבדה. המדענים גילו שהקשת אינה אלא שבירת קרני האור, והתפזרותם לאורכי הגל השונים. גם בלי מנסרה משולשת מזכוכית ניתן לראות דמות קשת בכוס מים ביום קייצי או להציץ בקשת מבהיקה נוכח ממטרה ביום שמש. (יעויין רמב"ן בראשית ט). מוכן הוא חודש כסלו לנצח את היוונים. "יפת אלוהים ליפת וישכון באהלי שם". יפיפותם של היוונים באהלי שם. המדע והיופי רק מתארים את פני המציאות החיצונית (כמה, איך). התורה נותנת את התשובה למשמעות ולסיבה הפנימית (למה). הקשת מוצאה במשב, מבול קטן. מהו מבול? ערבוב כביכול של סדרי טבע, המים והאש (שמש) מתערבבים זה בזה. ה"אות" שבקשת היא מופת המגלה כיצד למעשה, כל ריבוי הגוונים הם משבר והתפרטות מאור אחד פשוט – האור הלבן הכולל את כולם במקורו. זהו עומק האות והברית (מידת היסוד בסוד האמור בברכת יוסף "ותשב באיתן קשתו"). שבע הגוונים של המציאות שהם כנגד שבעת ימי הבריאה, שהם שלל היופי אך יחד איתו הסתירות והמריבות הבאות מהגוונים השונים – מקורם באור הלבן הפשוט האלוהי. זהו נס חנוכה שבטבע. הקב"ה אמר יהי אור, ונעשה "נס הבריאה" - אור לבן פשוט, ומשם נדלקו עוד שבע אורות – אור שבעת הימים. זהו עומק מאמר חז"ל שהקשת הוקשה לכבודו של מקום. בימיו של רשב"י לא נראתה הקשת כי הוא בעצמו מכח תורתו הפנימית לימד זכות על ישראל, וגילה בעצמו איך כל הגוונים מקושרים באור הראשון ומגוונים אותו. זהו הניצחון הראשון על היוונים. אין צורך לסתור את המדע היווני העוסק בנוי הצבעוני של המציאות, אלא להראות מהו ה"שם" – המהות והתכלית של הגוונים כשהם יוצאים ממקור האחדות העליונה ולשם הם שבים ללכת. קשת הגיבורים קשורה עם צורת הקשת – הקשת הגיאומטרית. תבנית הקשת היא גל, חצי מעגל או גלגל (גלגל הוא שני גלים עליון ותחתון). המעגל הוא אוסף כל הנקודות הנמצאות במרחק שווה מנקודת המרכז. הרעיון של הקשת הוא היציאה מהמעגל. הרדיוס כביכול כלוא במעגל, אך אם חוצים (מכאן החיצים) את המעגל ויוצרים קשת ניתן למשוך את נקודת המרכז לאחור וכביכול בכך "להעיף" את הרדיוס מחוץ למעגל. באופן קצת פחות פילוסופי ופשוט יותר יש לומר שהחידוש של הקשת הוא במיומנות לפעול מרחוק תוך תיחכום וקליעה למטרה. המלחמה של דוד המלך בגוליית היא אב טיפוס למלחמת הקטן בגדול, מעטים מול רבים. הקטן והמועט לומד להניח את החרב ואת קרב המגע ומלמד עצמו להשתמש ביתרונו בחכמתו. הקשת וכדוגמתה הם מקור העוז של החכם האמיתי להאבק בגדול המגושם והגשמי. לימדנו המהר"ל כי בהמה היא נוטריקון של בה מה, אין בה אלא מה שיש בה ולכן כל הדומה לבהמה אין לו חשיבה חוץ לעצמו. הקשת היא דמיון של אינטילגנציה, לצאת מעצמך, לפעול מרחוק ולקלוע למטרה. סמל היוונים היה הפיל – הרב, הגדול והמגושם שבבעלי החיים. סמל החשמונאים הוא כעין קשת (גם המנורה יש לה דמיון הקשת, אור בתוך אור). הקטן והחכם המוכן כביכול ללכת אחור כמו חץ, ואז ברגע נכון ובדיוק רב להשתחרר אל מעבר לחוגו המצומצם ולפגוע במטרה. בנפש האדם התנועה הקשתית היא התפילה, בסוד "בחרבי ובקשתי" כתרגומו, בתפילתי ובבקשתי. (בעומק יש למצוא רמז אצל חנה שהיא האמא של התפילה, "אשה קשת רוח"). הקשת של כסלו מלמדת כיצד לא להבהל מריבוי הגוונים, שמקורם מפח שמן קטן, לבן ואלוהי, הכוללם יחדיו ורק מכוחו הם מאירים לעולם בנויים בשלל גווניהם. עד שתוכר האמת הפשוטה הזו צריכים בני האור החשמונאים לאחוז בקשת המלחמה, ולרכז את כל כחם אל הנקודה הפנימית, ואותה לשגר מחוץ למעגל המצומצם אל עבר הפיל היווני הגדול והמגושם. ולהאיר לעולם כולו במידת הרחמים האמת והצדק של האור העליון יתברך.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים