מעט מאלוהים
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

עם ישראל, הוא המעט מכל העמים. עיון במשמעותו ויתרונו של המעט, יגלה את המשמעויות הפנימיות והערכיות של המיעוט.

חג חנוכה הקרב ובא, הוא יום חגם של חיילי ישראל. הנה המכבים גיבורי החג עומדים בארץ ישראל ומנצחים במלחמתם אימפריה יוונית ענקית. מחזירים לאומה את הכבודה ואת מלכות ישראל יתר על מאתים שנה. מורשת הקרב הניצחית של המכבים היא נר לרגלו של הצבא הישראלי לדורותיו, בבסיסו עומדת מלחמה של מעטים מול רבים. לעולם יהיה הצבא היהודי מועט ביחס לאויביו, החל מהמלחמה הסימלית של דוד הנער הקטן מול הפלישתי הערל הענק, וכלה בימים טרופים אלה שמדינת ישראל הקטנה מוקפת מיליוני אויבים המבקשים את נפשנו. נתבונן איפה ביתרונו של המעט ("צבא קטן וחכם"), בעקבות המכבים ודרך מאמרי חז"ל המכבדים את המעט ומציגים את יתרונו. מצינו ארבע יתרונות (ארבע רמות) של המועט: בעשיה, במידות, בשכל ובאמונה. "אמור מעט ועשה הרבה" כשחשו הכהנים את סכנת הטומאה והשמד היווני מרחפת מעל ראשם, לא יצאו בקריאות נרגשות ובנאומים חוצבי להבות. רק הגדול שבהם "אמר מעט" – "מי לה' אלי". דיבורים רבים הם ערובה לחוסר מעש - כלב נובח אינו נושך. סודה של האמירה המועטת שהיא יודעת להתמקד, לגעת בנקודה ולתקוף אותה בדיוק נמרץ. גלית דיבר הרבה, ואילו דוד המלך ידע לקלוע בדיוק אל הנקודה החשופה. זו גם הייתה האסטרטגיה של המכבים, לנצל את היתרון של הצבא הקטן בלא דיבורים ובלא סירבולים מיותרים. לנצל את הניידות הגבוהה, את היכולת להתנהל בשקט בחסות הליל ואת כושר התימרון הגבוה ו"לעשות הרבה". ככל שנמעט בהצהרות כך התוצאות המעשיות יתרבו ואין "מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות". "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך" מעבר לאסטרטגיה, היתרון השני הוא היתרון האיכותי – המוסרי. המיעוט יוכל לגבור על ההרבה ככל שיאמין בצדקת דרכו. הלא לפיד אש קטן יכול לגבור על יער שלם שבו חיות רעות וגדולות. כל החכמה היא להיות ניצוץ אש ולבעור באש השליחות עד כדי מסירות וקנאות. עצם התעוזה של המעטים לצאת למלחמה היא המציתה את הגץ שדיברו עליו חז"ל לגבי יוסף ועשו במשל הפחמי – "יוצא גץ אחד משלך וגץ אחד משל בנך ושורף הכל – "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה...". הלוחם היהודי הוא כהן זוטא שמכהן בתפקידו כנושא שם ה' ונלחם על קידוש ה', וזה נותן את הכח להלחם באויבים מתוך הכרה כי אנחנו והם שייכים לשני מישורים שונים – כוחות המציאות (מעט אור) מול ההעדר (הרבה מן החושך), וכך הריבוי הכמותי לא נספר. הלחימה הישראלית מתאפיינת תמיד באומץ לב עילאי. ההסתערות, היוזמה והדבקות במשימה, שהפכו שם נרדף לצבא ישראל - ונקווה שימשיך כך – הם העתיד הביטחוני שלנו. "...חשק ה' בכם...כי אתם המעט מכל העמים" – "מעט המכיל את המרובה" היתרון השלישי קשור בהבנה שעם ישראל הוא מועט מעצם בריאתו, ואין לנו שאיפות של גידול במספרנו הגופני. ה"מעט" של ישראל נובע מהיותו תמצית של העולם כולו – "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". המח באדם הוא מועט ביחס לגוף כולו, תפקיד המח אינו בא כמו האור הבא לדחות את החושך אלא להשליט את ערכיו על הממלכה הגופנית כולה. זהו הסוד של כתבי הקודש שהם "מעט המכיל את המרובה". יש מעט שאינו חלק יחסי מהרבה אלא מקור לכל הריבוי וממילא כולל אותו ומכיל אותו. זהו האות שהראה הקב"ה לחשמונאים בנס פח השמן איך מעט - כד קטן אחד הנמצא בחותמו של כהן גדול – יכול להכיל את המרובה, ולהספיק לשבעה (ביטוי לריבוי) ימים נוספים. כך גם בתחום הצבאי – יתרוננו מול צבאות גדולים הוא בכך שאנו מכילים אותם ומכירים אותם מהשורש, ועל כן נצטרך רק לאתר את הנקודה השורשית שיש להם יניקה מאיתנו ולכוון אותה למטרותינו. "ותחסרהו מעט מאלוהים" – "יקר מחכמה וכבוד סכלות מעט" יש דבר יקר אף יותר מהחכמה ואפילו זו הכללית הנזכרת למעלה, הרואה את ישראל כתמצית הבריאה, והוא הנקרא – "סכלות מעט". האמונה והדבקות המוחלטת בהשי"ת ובתורתו לא תוכל להשתלם רק מתוך שכל רב. הסכלות מעט אינה טיפשות או תמימות שמתחת להווית החכמה. אדרבא, היא הנקודה הפנימית המקשרת את האדם ואלוהים. מהפסוק "ותחסרהו מעט מאלוהים" נלמד (מ' המתוך), שההגעה עד אלוהים עוברת דרך נקודת ה"מעט" היסודית, שאי אפשר לעמוד עליה בשכל רציונלי רק בביטול מוחלט להשי"ת ולכן נקראת סכלות. כך כותב מרן הרב באורות הקודש א עמ' עו בפיסקא הנקראת "סכלות מעט": בתוך כל הדברים שנקראו יקרים נחשבת גם הסכלות. כמה יקרה היא נקודתה הפנימית, שהיא מחזקת את אור החכמה. אותו הציור שלעד לא יוכל להזקק בלבו של אדם, לשעולם לא ימצא המדע, שצריך לציירו יותר מבורר, יותר מעודן, הוא הנושא כל הזיקוקין, והרדיפות השכליות והמוסריות, וכל התנועות הטובות של החיים הכללים והפרטיים. חודש כסלו רומז בשמו לסכלות מעט וקרא למכבים המעטים לאזור עז וגבורה, לא לחשב "חשבונות רבים", ולמצוא בתוכם את כד השמן הפנימי, את המעט מן האור שהמדליק את המנורה הטהורה לעמוד ולהאיר בשם ה' ימים רבים.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים