יתרון האור מן החושך
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

חנוכה הוא חג האור, המצוי בעומק החושך החורפי. נלמד ונגלה כי האור של חנוכה הוא דוקא האור הפנימי, האור המתחיל את ההארה וההשפעה, מהעומק פנימה.

מדוע "חג האורים" נמצא באמצע החורף, עמוק בתוך החושך? מתברר שבחנוכה אנחנו לא חוגגים את האור אלא את יכולתנו להאיר. בזוהר הקדוש נאמר: "לית נהורא אלא ההוא דנפק מגו חשוכא" (אין אור אלא זה היוצא מתוך החושך). איננו בורחים מפני החושך אל האור, אדרבא באנו חושך להאיר. מלבד הסיפור ההיסטורי בו נמסרו רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים – חג חנוכה הוא חג טבעי בו אנו מציינים במעגל השנה את המעט מן האור שמתחיל לגבור על החושך. המהר"ל בספרו לחנוכה "נר מצווה" מדייק נפלא, שיום כ"ה בכסלו הוא היום שבו מתחיל "יתרון האור". העולם נברא בכ"ה באלול ומשם ועד כ"ה בכסלו מתרבה החושך, ובכ"ה בכסלו חל המפנה. אמנם החושך שולט אז בעולם אולם בו ביום הוא התחלת התארכות האור, עד כ"ה באדר בו הם משתווים, משם עד כ"ה סיון שהוא גבול האור וחוזר חלילה. אילו היינו מדמים את מעגל השנה על שני חלקיו - חורף וקיץ, לסבוב היומי - ערב ובוקר בהתאמה, היינו מוצאים שחנוכה יוצא בחצות ליל (אמצע החורף), וכדברי נעים זמירות ישראל דוד המלך: "חצות ליל אקום להודות לך..". היום מתחיל בחצות הליל. כבר אז מפנה מידת הדין את מקומה להתעוררות החסדים, קמעא קמעא הולך האור מתגלה - עמוד השחר, הנץ החמה וכו'. ברם, האור לא מתחיל במקום שבו הוא מתראה אלא כבר בחצות יש אור גנוז, ובחנוכה חוגגים את האור הפנימי. האור שנברא בבריאה – נגנז. היכן מקום גניזתו? חז"ל מלמדים כי הוא נגנז לעמלי תורה שבע"פ. חכמת יון ההלניסטית איימה להביא עמה חשך גדול לעולם. חכמת האדם כשהיא מנותקת ומנוכרת ממקורה האלוה-י, מביאה את האנושות להכיר את העולם והאדם רק מצידו החיצוני, הגלוי, הפיזי. נאמר במדרש שביום שביקשו לתרגם תורה ליוונית היה ג' ימים חושך בעולם והיה קשה אותו היום, כיום שנעשה בו העגל. עניינו של העגל הוא ההגשמה, ראיית החיים מצידה הפסילי, הויזואלי. הכוהנים הקדושים המופקדים על חכמת ישראל, "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל" – יצאו להאיר את החושך, שלא תשכח תורה מישראל ומהעולם - "החכמה תחיה את בעליה". החכמה הפנימית שמאירה את החיים ומעניקה להם משמעות וקדושה. היוונים יכלו לטמא את רוב השמנים, אבל יש מקום בחותמו של כהן גדול שם בפנים אין מגע יד זר שולטת, שם בתוך הנשמה הישראלית מונח ראשית האור, אור הגנוז שממנו יוצא ה"שם טוב" להתגלות ולהאיר את יפיפותו של יפת, באור עולם באוצר חיים. חנוכה הוא חג החינוך. "..בימים הם ובזמן הזה" גם לנו נכונות התמודדויות עם תרבות שמרצדת על פתחינו, שובה את עינינו לראות את העולם דרך מסכים מוארים וחשוכים. אשרי מי שגדל בתורה ועמל לו בתורה - זוכה הוא למצוא את ה"פח הקטן" הטהור המונח גנוז בחותם פנימיותינו. כשמוצאים אותו נעשה נס טבעי, והשלהבת כבר עולה מאליה ימים רבים - "גם כי יזקין לא יסור ממנה". תפקיד החינוך למצוא את ראשית האור שבכל ילד וילדה, את האמונה שהפח הקטן הזה נמצא גם אם לא רואים אותו בהסתכלות ראשונה. את האומץ לעמוד על נפשנו ולצאת, גם כנגד רבים, ולהאיר את תרבות החול שמתנכרת אל קדושת החיים. "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור".


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים