דבר בשם אומרו
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

"ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי"- אמירת דבר בשם אומרו מהווה נאמנות למקור, שזה מה שמביא את הגאולה

למה נוהגים להתחפש בפורים? כיוון שהנס של פורים היה בהסתר פנים, כמו שאמרו בגמרא אסתר מהתורה מניין? "ואנכי הסתר אסתיר פני..". בכך אנו מראים שאפילו העולם הטבעי שה' לא מתראה בו בגלוי ונראה כאילו חוקי הטבע העיוור שולטים ויד המקרה היא המובילה – בפנימיותו הולכת ומתבררת יד ה' המכוונת את המקרים אל הטוב ואל הגאולה.

מעשה מרדכי ואסתר ארע לאחר חורבן בית המקדש ראשון ועוד קודם בניין הבית השני. משמעות הדבר שפורים נופל בזמן שבו מסתיימת ההנהגה של הניסים הגלויים שאפיינו את בית המקדש הראשון. מכאן ואילך חוזרת ההנהגה להתגלות בדרך הטבע, על כן בהשגחה בא חג הפורים להראות שהסתר פנים אינו חוסר השגחה אלוהית, אלא שהקב"ה בוחר לצרף את המקרים הטבעיים באופן שיהיו מותאמים לסדר האלוהי.

אכן סיפור המגילה הוא אוסף של מיקרים, שכל מקרה בפני עצמו יכול להוות סיבה לחגיגה. העצה להביא את ושתי, סירובה, גזר דינה, המלכת אסתר, בגתן ותרש, מרדכי שבדיוק יושב שם, ספר הזיכרון, נדודי השנה של המלך וכן הלאה. האמת שכל מקרה בפני עצמו אינו מביא גאולה, מה שהביא את הגאולה הוא הקשר בין המקרים, אם כן התכונה שעושה גאולה היא היכולת לקשר בין דברים, ומהי המידה שמסוגלת לאסוף מיקרים לסיפור הצלחה? תשובה: הנאמנות למקור, נאמנות לזיכרון ההיסטורי.

נאמר בחז"ל שכל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם, דבר זה נלמד מאסתר:  "ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי". אלמלא אמרה אסתר את זממם של בגתן ותרש בשם מרדכי, והייתה תולה את הדבר בעצמה, לא היה נעשה עם מרדכי דבר והגאולה הייתה מתעכבת. אבל זו התכונה הטובה של אסתר שמביאה גאולה לעולם – לומר את הדברים מהמקור שלהם. היה זה מסירות נפש לומר את הדבר בשם מרדכי, שהרי אסתר ע"פ ציווי מרדכי לא הגידה את עמה ואת מולדתה, ואיך תלך היא לומר דבר למלך בשם מנהיג היהודים ועוד שאם הייתה תולה את ההצלה של המלך בעצמה הייתה יוצאת לה טובה גדולה מזה, ואפילו במחשבה ציבורית יכלה אסתר להצדיק עצמה בכך  שהיא אמורה להסתכן ולבא אל המלך הנה נפלה לידה זכות להציל את המלך ובכך תבוא היא אל המלך. אבל אסתר מתעלה על עצמה ואומרת את הדבר בשם אמרו, ולמפרע מתברר שדווקא זה הביא את הגאולה.

לומר דבר בשם אומרו משמעו ברמה הערכית היא תכונה של זיקה למקורות, נאמנות לרצף ההסטורי. להבין שלא הכל מתחיל אצלי כאן ועכשיו – רק עם תודעה כזו אפשר להביא גאולה.

עם ישראל עומד היום במבחן לאומי על הבטחון העצמי ועל הנאמנות ארץ ישראל. הוויכוח אינו בין שתי תפיסות ביטחוניות שונות, אלא האם קבלת ההחלטות צריכה לנבוע מתוך שיקולים ריאליים כאן ועכשיו כאילו היינו עם ככל העמים, או שכל דברינו הם בשם שלשלת הדורות מהאבות דרך יציאת מצרים וכו'  אלפי שנות היסטוריה מצטברת, ואנו רק מוסיפים את החוליה המאוד משמעותית שלנו. כשמאחרינו מאות דורות של  הסטוריה מובנת אי אפשר שנתייחס אל עצמנו כאל עוד עם רגיל, הלא כבר נביאנו צפו לנו את הגאולה הזו, גאולה שבאה בדרך הטבע כמו שהתחילה בימי מרדכי ואסתר, גאולה שהיא קמעא קמעא בהסתר פנים אך תוכה רצוף אהבת ה' אותנו, וברחמיו הצילנו מן הגויים וקיבצנו מארבע כנפות תבל להביאנו אל ארץ קודשינו להשלים את הגאולה במהרה בימינו.

 


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים